Stoltenberg: Nato må tilpasse seg ei farlegare verd

Ein endra sikkerheitspolitisk situasjon og ei farlegare verd gjer at Nato må tilpasse seg, slår generalsekretær Jens Stoltenberg fast.
innenriks

– Utfordringane for Nato endrar seg med nye utfordringar, og mange ting endrar seg samtidig: Vi har eit meir sjølvhevdande Russland, uvisse og terror nær våre grenser og ytterlegare spreiing av masseøydeleggingsvåpen, seier Stoltenberg.

Han talte måndag på den årlege sikkerheitskonferansen til Den norske Atlanterhavskomité i Oslo.

– Vi står overfor ei meir krevjande sikkerheitspolitisk verkelegheit. Verda har blitt farlegare, men samtidig har Nato blitt sterkare, sa Stoltenberg.

– Tre av dei viktigaste oppgåvene Nato står overfor for å handtere ei ny sikkerheitspolitisk verkelegheit, er å styrke vårt kollektive forsvar heime, handtere kriser og uvisse ute, og vi må styrke det transatlantiske bolverket, sa han.

(©NPK)