Passasjernedgang for SAS i november

SAS frakta 2,28 millionar i november, ein nedgang på 4,8 prosent frå same månad i fjor. 
innenriks

Men samtidig som passasjertalet går ned, aukar den såkalla yielden – altså kor mykje selskapet tener per passasjer per kilometer. I november i år var yielden på 1 svensk krone, ein oppgang på 9 prosent.

SAS-flya er likevel tommare enn i fjor. Fyllingsgraden var på 68,6 prosent, ein nedgang på 5,1 prosent frå i fjor.

SAS skriv at trafikktal a november er på linje med nivåa før 2016, og selskapet forventar at denne trenden held fram i resten av 2017/2018.

(©NPK)