Sturla Henriksen blir spesialrådgjevar i FN

Avtroppande direktør Sturla Henriksen (61) i Norges Rederiforbund er utnemnd til spesialrådgjevar for verdshava i FNs Global compact-organisasjon.
innenriks

I august blei det kjent at Henriksen skulle slutta i Rederiforbundet etter å ha sete ti år i sjefsstolen. I fjor la han saman med DNV GL fram ein rapport om korleis ein skal få ein meir miljøvennleg skipsfart. I den nye stillinga si som spesialrådgjevar vil han følgja dette temaet vidare.

– I denne rolla vil han hjelpa FN med å styrkja det internasjonale samarbeidet mellom næringsliv og styresmakter for å fremja berekraftig utvikling av verdshava, opplyser Rederiforbundet.

– Hava er det største og viktigaste felleseiget vårt, og dei er kritisk viktige for å nå det vedtekne målet til FN om global berekraftig vekst og velstandsutvikling. Framtida til hamnene er eit felles globalt ansvar, og då må næringslivet involverast aktivt og forpliktande i prosessane, seier Sturla Henriksen.

(©NPK)