Kari Veiteberg blir ny biskop i Oslo

Kari Veiteberg er vald til ny biskop i Oslo. Ho erstattar avtroppande Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.
innenriks

Den nye biskopen blei vala med 11 av 15 stemmer under møtet til Kyrkjerådet onsdag.

– Vi gratulerer Kari Veiteberg som ny biskop i Oslo bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kyrkja med ein ny biskop. Ho har eit breitt votum i ryggen og er sterkt ønskt som biskop. Dette er ein historisk dag for Den norske kyrkja. For første gong har vi like mange kvinner som menn blant biskopane, seier leiar i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i ei pressemelding.

56 år gamle Veiteberg har fram til no vore bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Ho er utdanna ved Det teologiske fakultetet i Oslo.

– Mange i bispedømmet og i verda elles meiner og tenkjer ulikt. Vi skal øva oss på å vera trygge saman, snakka godt om og til kvarandre og å feira gudstenester saman, seier den nyvalde biskopen.

Dei andre aktuelle kandidatane var Anne-May Grasaas og Sturla Johan Stålsett.

Avtroppande Ole Christian Kvarme har vore biskop i Oslo bispedømme sidan 2005. Søndag 3. september blei det halde avskilsgudsteneste for han i Oslo domkyrkje.