Sp: Regjeringa sviktar norsk matproduksjon

– Regjeringa har feila når det gjeld å satse på norsk mat, seier Geir Pollestad i Senterpartiet etter brotet i forhandlingane om jordbruksoppgjeret.
innenriks

Stortinget vedtok nye mål for jordbruket tidlegare i vår. Landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad (Sp), som er leiar i næringskomiteen, meiner regjeringa ikkje har følgt føringane frå Stortinget.

– Det er overraskande at staten ikkje har klart å innfri dei klare føringane Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, mellom anna om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduserast, kommenterer Pollestad.

Jordbruksoppgjeret skal no til behandling i Stortinget. Det blir høyring i næringskomiteen onsdag 24. mai, og saka kjem opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

– Den manglande viljen hos regjeringa til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklageleg, og derfor må Stortinget no ta ansvar, seier Pollestad.

Talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne Une Bastholm er ikkje overraska over at bøndene braut forhandlingane.

– Jordbruksoppgjeret er ikkje berre lønnsoppgjer for norske bønder, men òg avgjerande for den norske mattryggleiken. Derfor treng vi ein landbrukspolitikk som tar langt betre vare på små og mellomstore bruk over heile landet, seier Bastholm.

(©NPK)