Borreliose-lege tapte – får ikkje autorisasjonen tilbake

(NPK-NTB): Det var riktig å ta autorisasjonen frå lege Rolf Luneng fordi han skreiv ut uforsvarleg mykje antibiotika til borreliose-pasientar, ifølgje Oslo tingrett.
innenriks

Retten konkluderer med at Luneng på bakgrunn av den uforsvarlege verksemda er ueigna til å vere lege, går det fram av dommen som blei avsagt onsdag. Oslo tingrett fastslår at Helsepersonellnemnda gjorde rett då ho heldt ved lag Helsetilsynets tilbakekalling av Lunengs legeautorisasjon og at vedtaket er gyldig.

Nemnda meinte at Luneng var ueigna til å utøve yrket på grunn av grov mangel på fagleg innsikt. Blant anna blei det vist til at ein pasient hadde utvikla behandlingsresistente bakteriar og leversvikt, og behandlinga blei karakterisert som grovt uforsvarleg.

Luneng dreiv tidlegare behandling ved Norsk Borreliose Senter i Oslo, men blei i 2013 fråteken autorisasjonen som lege, og senteret blei nedlagt. Han har avvist kritikken og meiner at behandlinga var forsvarleg. Han har anslått at 70 prosent av pasientane blei friske eller vesentleg betre. (©NPK)