Når ein byr på seg sjølv – og får andre med seg

foto