Når politikarane må ut av kommunen for å byggje tillit

foto