Dette innlegget er skrive av Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Det norske nærings- og samfunnslivet vil fremover trenge flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Ikke minst vil det være sentralt for å lykkes med den grønne omstillinga.

I dag er det imidlertid for mange yrkesfagelever som ikke får læreplass, og mange faller ut av skolen uten gjennomført fag- eller svennebrev. Over tid har det vært ropt varsko om at vi kan miste fortrinnet verdens beste fagarbeidere har gitt oss, om vi ikke dreier kursen kraftig.

Heldigvis ser vi en etterlengtet kursendring med Arbeiderpartiet i regjering. Erkjennelsen er at når flere tusen ungdommer hvert år står uten en læreplass, taper både samfunnet og den enkelte. Vi har ikke råd til at denne utviklingen får fortsette. Derfor gir regjeringa nå 370 millioner kroner til fylkene for å sikre læreplasser. Pengene skal styrke arbeidet med å både kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplasser og skaffe flere læreplasser. Det vil monne!

I Hurdalsplattformen slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet dessuten fast at vi skal gjennomføre et kraftig løft for yrkesfagene. Det starter med å sørge for at barn og unge fra en tidlig alder opplever at praktiske evner og ferdigheter blir vektlagt i skolen og er verdifullt for samfunnet. Ved å styrke den praktiske læringa i skolen, vil det senke terskelen for å velge yrkesfaglig opplæring for dem som etter hvert ønsker det.

Skal vi få flere til å velge – og gjennomføre – fagbrev, må det også oppleves som attraktivt å bli fagarbeider. Derfor er det helt avgjørende å øke innsatsen for seriøse vilkår i arbeidslivet, et arbeid regjeringen allerede er godt i gang ned. Videre må det legges til rette for at skolene har nødvendig kompetanse, utstyr og læringsarenaer til å kunne ta i bruk praktiske læringsmetoder i alle fag. Den offentlige skolen skal også være et sted for de som ønsker å jobbe med henda!

Gir vi flere unge læreplassen, opplæringen og oppfølgingen de trenger får vi også fagfolkene landet vårt har bruk for. Og færre vil falle utenfor arbeid. Derfor er det helt nødvendig å ta grep for å sikre at flere får fullført fagutdanningen sin. Denne regjeringa viser både evne og vilje til å gjennomføre et etterlengtet løft for yrkesfagene – som vil tjene Norge godt i årene som kommer.