– Vi skal kjempe for gode levekår og arbeidsvilkår i distrikts-Noreg

foto