Dette innlegget er skrive av Bryggja Sanitetsforening ved leiar Rigmor Bakke:

Ope brev til folkevalde i Stad kommune.

Bryggja Sanitetsforening reagerer sterkt på forslaget om å legge ned Bryggja Omsorgssenter. BOS.

BOS har sidan 1958 vore ein trygg og god heim for dei som treng stell og tilsyn og derfor ikkje kan bu i eigen heim. Det har vore nærheit til pårørande.

 Lag og organisasjoner har i alle år hatt faste tilbud og aktiviteter til bebuarane  på BOS. Til dømes Laurdagskafe, handlevogn, sangstunder, bingo, sittedans og julefest. Det er kjentfolk fra bygda som er med på desse tilbuda. Kva er bedre enn å få besøk av nokon ein kjenner fra før og kan slå av den gode praten, få vite litt nytt fra bygda og so vidare? Vi ser dette som vanskelig hvis det blir flytting. Kva då med tilhørighet og nærhet?

Dagsenteret står nemnd i sakspapira. Dagsenteret på BOS vart nedlagt og flytta til Måløy for ca. 15 år siden.

Vi kjenner oss ikkje igjen når det gjeld ledige plasser siste året. Auken i ledige rom kom vel først i august/september. Då ved flytting til sjukeheim eller dødsfall.

Kva med dei ansatte? Kor mange av dei vil eventuelt vere med «på lasset» når dei skal ha base på Nordfjordeid? Kva med responstid på alarm?

Dette er berre noke av våre tankar når det gjeld nedleggingsforslaget fra administrasjonen i Stad Kommune.

BOS vart påbygd og totalrenovert i 2005.  Vedlikehald, særleg utvendig er ei sak for seg. Innvendige «leiligheter» og fellesareal har god standard.

Vi ber politikarene i Stad kommune ta budsjettkuttet på andre område. Ikkje la dei som treng tryggheit og nærheit til sitt vande miljø verte salderingspost på budsjettet!