Dette innlegget er skrive av: Karoline Evensen, redaksjonssjef NRK Super, og Anne Elin Kleva, skolerådgiver i Redd Barna

Nå er vi inne i NRK Supers vennskapsuke BlimE 2022.

Helt siden 2010 har BlimE! vært en årlig begivenhet i Norge med over 400.000 dansende barn og unge over hele landet. De siste to årene har også flere land i Europa tatt del i denne kampanjen.

Fredag 11. november vil barn og unge over hele Norge, og i ni andre europeiske land, danse BlimE-dansen til årets låt «Den ene». Elever rundt omkring vil snakke om hvorfor det er viktig å inkludere hverandre og hvordan vi kan være der for hverandre. BlimE! er en vennskapskampanje for alle barn.

Et trygt fellesskap

Temaet for årets BlimE-uke er: Å være «den ene» som gjør en forskjell i noen andres liv. Det betyr mye for et barn å ha både jevnaldrende barn og voksne rundt seg som ser, lytter og bryr seg. Å være en del av et positivt og trygt fellesskap på skolen, i nærområdet eller på idrettslaget betyr enormt mye for det enkelte barnet.

I teorien er det enkelt. Alle barn skal ha en betydningsfull plass i fellesskapet og være trygge på at de blir ivaretatt. Alle elever i skolen har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer læring, trivsel og helse. Alle barn har ifølge Barnekonvensjonen og opplæringslovens formålsparagraf rett til å bli hørt.

I praksis kan det vise seg at dette ikke er så enkelt. Tallet på antall elever som opplever krenkelser som mobbing i skolen, står nærmest på stedet hvil ifølge Elevundersøkelsen, Ungdata Junior og Ungdata undersøkelsen. Vi mener BlimE-uka er et viktig bidrag inn i kampen mot mobbing og for inkludering. Barn kan gjøre en forskjell for andre barn som opplever mobbing og det å stå utenfor det trygge fellesskapet. Det samsvarer med årets tema for BlimE – nemlig å være «den ene» for de rundt oss.

Ingen barn skal tåle mobbing

Å bli utsatt for mobbing kan føre til at barn og ungdom kan få helseproblemer og sosiale vansker. Mange barn opplever dessverre at det ikke hjelper å si ifra om vonde hendelser, eller at de føler seg utrygge eller utafor.

Det er voksne sitt ansvar å forebygge mobbing og utrygghet, og gripe inn og stoppe hvis de ser at dette skjer. Skolene har ansvar for å sette inn tiltak mot krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering.  Foresatte må tenke inkludering for alle barn, og ikke bare sitt eget. Du kan bruke BlimE-uka til å skape en arena for å si ifra og få til gode samtaler.

Bruk BlimE-uka til å snakke med barn om hvordan de kan være «den ene» som kan bety en forskjell i noen andres liv. Kanskje kan du selv bidra til å gjøre en forskjell?