Av: Jan VIdar Smenes, Arbeiderpartiet

Igjen står vi der at vi diskuterer om vi skal bygge en svømmehall i Selje eller ikke. Jeg kunne skrevet ytre del av kommunen, men slike fellesanlegg må ligge midt mellom der folk i ytre bor!

For snart 6 år siden bestemte vi at vi skulle slå sammen Eid og Selje. Siden den gang har jeg aldri tenkt tanken at det ikke var riktig. Likevel synes jeg det er greit å dra noen linjer bakover for ikke helt glemme hvor vi kom ifra, nå når debatten igjen utvikler seg som den gjør.

Da ny kommune ble utreda i 2016 var vi nesten 8800 innbyggere til sammen. Siden har også Bryggja kommet til med ca 540, og med en fin folketallsøkning så er vi nå rett over 9500 innbyggere.

Kommunene hadde på mange måter med seg forskjellige antall epler og pærer inn i den nye Stad kommune. Noen eksempel;

Eid hadde frie inntekter på 50665,- pr/innb. Selje hadde 58439,-.

Eid hadde endel penger på fond fra sine SFE aksjer. Selje hadde en solid pott med SFE-aksjer.

Eid hadde en lånegjeld på 87245,- pr/innb. Selje hadde 68714,-

Eid hadde ca 430 årsverk og 6015 innbyggere. Selje ca. 240 og 2775. (Ved inngangen til 2021 hadde Stad kommune 812 årsverk…)

Tallene er henta fra utgreiinga i 2016, Kostra og KS, og gir selvfølgelig ikke det hele bildet over kommunenes økonomi, men det gir et greit bilde av situasjonen før vi gikk ilag.

Samtidig hadde Eid investert endel i «Kommunal infrastruktur», Selje hadde mye dårlig bygningsmasse, leide Rådhus i Selje, manglet svømmehall og manglet idretts/kulturhall (som en av få kommuner i gamle Sogn og Fjordane). I tillegg hadde kommunen vært flere år på Robek fram til 2017, noe som gjorde at vi måtte gjennom en hestekur på drift, og kunne så og si ikke investere noe som helst.

Da den nye kommunen starta opp i 2020 så var alle klar over dette bakteppet, og at det måtte en jobb til for å gi like tilbud i hele kommunen. Der er vi ikke en gang på vei nå! Slik jeg oppfatter det, så ønsker hverken administrasjonen eller flere av politikerne å forholde seg til dette.

Den manglende lovpålagte svømmeundervisningen i ytre som det har har vært fokus på i det siste har gjort dette veldig synlig. Vi har ingen som helst plan for hvordan vi skal sørge for at befolkningen i gamle Selje på sikt får noenlunde de samme tilbudene som folk i gamle Eid har idag. Det gjør at enkelte viktige tilbud og tjenester idag er langt ifra å være like i hele kommunen. Slik vil det fortsette å være til vi gjør noe med det.

Når en ser hva det koster å få på plass tilbud, så er det lett å harselere over hvor stort det skal være, eller hvor fint det skal være, men en må også være klar over at det har en pris å ikke gjøre noe. Vi står i en krevende tid for å få tak i fagfolk både i helse- og i utdanningssektoren, og det er naivt å tro at folk slår stiften og søker stillinger hos oss når det vi kan tilby er fotball, korps og svømmeundervisning på stranden med 8 grader i vannet!

Det å få på plass anlegg gir utrolig mye tilbake til samfunnet. Dessverre er mye av dette ikke direkte målbare effekter. Økt aktivitet gir økt folkehelse som igjen gir mindre sykefravær og høyere arbeidsinnsats. Flere aktiviteter gjør at flere barn, unge og voksne får drive med noe nettopp de liker. Det øker sjansen for at flere har det bra, og de som ikke passer inn i fotball eller korps kanskje også kan finne sin greie.

Jeg har heile tiden vært av den oppfatning av at et 25m basseng vil gi mangegangen tilbake i forhold til en rehabilitering av et 12,5m basseng. Et stort basseng vil gi mulighet for en svømmeklubb. Voksne vil kunne ha tilgang til en aktivitet de kan drive med nesten hele livet. For reiselivet vil det være et kjempestort pluss. Sesongene vil kunne utvides og barnefamilier kunne duppet ungene de dagene det ikke er fristende å bade ute. Et lite basseng fikser problemet med svømmeundervisningen, det er hovedproriteten, men effekten utover det regner jeg omtrent som null.

Da vi slo seg sammen kommunene gikk vi med på å flytte endel av stillingene ut av Rådhuset i Selje og inn til kommunesenteret på Nordfjordeid. Før vi kom så langt så kjøpte vi Kommunehuset i Selje, fordi vi skulle ha «nærings-, utviklings- og planavdeling lokalisert med Selje som base». Likevel har vi sett at stilling etter stilling har blitt flyttet ut av huset, samtidig som vi har mistet tannlegen og politikontoret har blitt borte. Viktige lokale kompetansestillinger for en utkant har forsvunnet! Dette var vel noe en kunne se for seg over tid, men dette har gått fort, altfor fort!

For meg er det helt klart at noe må på plass isteden for det vi mister, om man virkelig mener at samfunnene i ytre skal være livskraftige, og at vi skal sikre at folk vil bo her. Det må planlegges, investeres og bygges en ny svømmehall og flerbrukshall i ytre del av kommunen. Kommunen må rigges på en slik måte at ungene som vokser opp i ytre får tilnærmet de samme tilbudene som unger lenger inn i fjorden. Det var det vi var enige om da vi gikk sammen til en kommune.

Stad-toget kan ikke bare suse videre uten at alle er ombord!