Av Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Per Vidar Kjølmoen, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet :

Det er ikke uten grunn, og det er ikke en situasjon vi kan ta for gitt. Arbeiderpartiet fører en politikk for å skape trygge, gode arbeidsplasser over hele landet. Sammen kan vi skape større verdier, og dele dem enda mer rettferdig.

Ferske tall viser at 7 av 10 i arbeidsfør alder er sysselsatt i Norge. Det gir oss en europeisk tredjeplass i sysselsettingsgrad, og det er et tall vi alle skal være stolte av. At 7 av 10 står i jobb er bra for den enkelte og for fellesskapet. Det betyr ikke at vi er i mål.

Norske bedrifter både kan og vil ansette flere. Stadig vekk melder næringslivet tilbake at en av de største utfordringene for små og mellomstore norske bedrifter er å få tak i nok og kompetent arbeidskraft. Om vi skal nå våre ambisiøse mål om å øke eksporten med 50% og kutte utslippene med 55% er vi avhengige av at vi skaper nye, grønne næringer, og at de fremvoksende industriene får tilgang på kompetanse og arbeidskraft.

At 7 av 10 i arbeidsfør alder står i jobb i Norge er bra, men det betyr også at 3 av 10 ikke gjør det. En del blant oss verken kan eller skal jobbe. Vi skal ha verdens beste velferdsstat, som tar vare på deg når du blir syk og stiller opp for deg når du trenger det. Likevel vet vi at det blant de 3 av 10 finnes de som kan og vil jobbe, og en del har også en restarbeidsevne de gjerne vil utnytte. Vår jobb er å legge til rette for at flest mulig får tilbud om en jobb å gå til. Derfor har Arbeiderpartiet styrket bemanning i Nav for å sikre tettere oppfølging av arbeidsledige og sikret en ungdomsgaranti hvor målet er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid.

Folk som har det godt jobber godt. Rettferdig fordeling og en raus velferdsstat er i seg selv en hovedgrunn til at norsk næringsliv har en produktivitet i verdensklasse. Vi er glade for at Norge er i verdenstoppen på sysselsetting, men arbeidet for å skape flere jobber og gi enda flere muligheten til å komme inn i arbeidslivet fortsetter.