Meiningar

Takk til skattebetalerne

Helge André Njåstad (Frp).  Foto: Pressefoto

Meiningar

Det er flere innbyggere i arbeid som gir økte inntekter til Norge, ikke økt skatt. Derfor er det også særdeles dårlig politisk håndverk av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og gå til valg på å skatte arbeidsplasser ut av landet.

Men jeg vil bruke denne spalteplassen til å rette en takk til alle som betaler skatt. Til deg som jobber i butikk, heltid og deltid, til deg som jobber på en fabrikk, til deg som er sykepleier, lærer og lege og til deg som eier en eller flere bedrifter med få eller mange arbeidsplasser. Takk for ditt skattebidrag til fellesskapet og statskassa. Alle som betaler skatt skal være stolte over bidraget uansett sum. FrP mener dere har betalt mer enn nok. Partiene på venstresiden mener åpenbart at dere har betalt for lite.

Dette er som forventet av kommunistpartiene ytterst til venstre, men dette gjelder også Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Enten det er skatt på boligen du bor i, på inntekt eller skatt på arbeidsplassen din, så mener disse partiene at du skal betale enda mer. Dette er ikke bare en arrogant holdning fra Ap og Sp men også helt ulogisk politikk.

En økning i skattene er helt unødvendig og kanskje ødeleggende for vekst i det norske samfunnet. Dersom Ap og Sp er seriøse på at vi trenger flere skattekroner i statskassa og kommunekassa, så burde de rette fokuset sitt mot å få flere i jobb. Paradoksalt nok går de samme partiene til valg på å skatte arbeidsplasser ut av landet ved å øke formuesskatten på arbeidende kapital eller avgiften på norske arbeidsplasser, som det egentlig er. Det er en dårlig oppskrift om man skal få flere mennesker ut i jobb eller ønsker mer skatteinntekter.

For hver person som går fra NAV til fulltidsjobb betyr det mindre utgifter og økte inntekter. Da trenger Norge alle de arbeidsplassene vi kan få. Tallenes tale er klar etter åtte år med en blå regjering. Skattene og avgiftene er kuttet med over 34 mrd fra regjeringsskiftet i 2013 til i dag. Samtidig har skatteinntektene økt med ca. 85 mrd viser SSB-tall fra 2019. Kutt i skatt gir mer inntekter til Norge, ikke mindre. Det sitter kanskje langt inne å forstå disse tallene når prinsippene går foran forstanden hos politikere i både Ap og Sp men vanlige skattebetalere forstår dette. Og de fleste av oss føler vi betaler mer enn nok skatt, vi føler vi bidrar i massevis med hver eneste lønning. Frp er den største garantisten for å fjerne ødeleggende og unødvendige skatter. I de fire neste årene skal jeg jobbe hardt for å fjerne både eiendomsskatten og formuesskatten. Arveavgiften har vi heldigvis klart å kvitte oss med.