Vanlige folks tur

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.  Foto: Pressefoto

Meiningar

Det er vanlige folks tur. Etter åtte år med privatisering, sentralisering, og sosiale og geografiske ulikheter som skyter fart, er det på høy tid med et mer rettferdig Norge. Vi trenger et nytt flertall til fordel for vanlige arbeidsfolk, ungdom og eldre i hele landet. Det breie lag av befolkninga skal ikke måtte betale store pengeoverføringer til de rikeste gjennom kutt i velferdstjenester, svekkede rettigheter og mindre innflytelse i arbeidslivet.

Enkelte er i ferd med å bli uvanlige rike. De på toppen overtar mer av pengene i landet. Finansavisen kunne for eksempel i sommer avsløre at eierne av henholdsvis Rema og Kiwibutikkene har blitt 62.000 millioner kroner rikere kun på ett år.

For mange kjenner nå urettferdighetene på kroppen. Det er unger som har blitt fratatt støtten til tannregulering og briller. Det er ungdom som må betale stadig økte gebyrer for å ta førerkort. Det er pensjonister som har gått i minus, mens andre har gått i pluss. Det er konduktører, reisende og renholdere på jernbanen som må betale for lønns- og bonusavtaler til stadig flere direktører med millionutbetalinger i privatiserte selskaper. Forskjellene på folk blir større. Høyreregjeringen gjør de stadig mer urettferdige.

Arbeiderpartiets politikk er laget av medlemmer, lokallag og folkevalgte fra hele landet. Vi er til for alle som tror på fellesskapet. Vi er til for at alle skal ha like muligheter i Norge. Sammen er vi sterke. Sammen løser vi de største utfordringene. Nå er det vanlige folks tur!