Meiningar

-Alvorlig med systematisk nedbygging av sengeplasser i psykiatrien

Dette er ikke noe tull, dette er ramme alvor, som kan bety liv eller død for enkelte personer. Uansett regjering etter høstens valg, bør det startes med systematisk oppbygging av sengeplasser i psykiatrien, meiner Vebjørn Leite Olsen, Sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom. 

Meiningar

Siden 1980-tallet har det vært en systematisk nedbygging av sengeplasser i psykiatrien. Fra

1980 har 8600 sengeplasser har blitt lagt ned til tross for en befolkningsvekst på over 1,2 millioner personer i samme tidsrom.

Bare 3700 sengeplasser

I 2018 var det bare 3700 sengeplasser innen spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern. Nedlegging av sengeplasser fører til en forskyvning av alvorlig syke pasienter nedover i systemet. Et resultat av forskyvningen blir at ventelistene for poliklinikken øker. Personer som har behov for spesialisthjelp må gå lenge uten oppfølging eller tilbud om behandling.

Dette har en negativ innvirkning både samfunnsøkonomisk og på folkehelse

I større grad av alvorlig sykdom og stadig flere som får dom til behandling:

Ikke bare er pågangen til akuttpsykiatrien større i dag, men pasientene kommer inn sykere enn det de pleide å gjøre tidligere. Symptomtrykket er jevnt over høyt, og dette fører igjen til at pasientene krever mer av både tid og ressurser. Pluss det er stadig flere som får dom til behandling, enten de regnes som farlige eller bare brysomme, og disse okkuperer allerede et høyt antall sengeplasser i psykiatrien


Jeg mener at det ikke bør legges ned flere sengeplasser om nedlegging fører til økt mengde korridorpasienter, mangelfull oppfølging av pasienter i poliklinikken eller at personer med behov for spesialisthjelp ikke får tilbud.

Før en sengeplass legges ned må det vurderes om det polikliniske tilbudet i samme opptaksområde er tilstrekkelig til å følge opp pasientene som ikke lenger får tilbud om innleggelse. Vi mener at nedleggelse av sengeplasser ikke skal gå utover pasientenes oppfølgingstilbud. Videre mener vi Mental Helse Ungdom at det skal være en nulltoleranse for korridorpasienter i psykisk helsevern.