Meiningar

-Lestovika er det klart foretrukne område for framtidig fiskeriaktivitet

Gunnar Silden kjem her med svar til Dag Austring.  Foto: Anna Wuttudal

Meiningar

Svar til Dag Austring:

Siden mitt navn er nevnt i et leserinnlegg og i det er tillagt meg meiningar som er tvert imot det eg meiner, ser eg det nødvendig å gje et tilsvar til påstanden frå D. Austring.

Under diskusjonen i formannskapet hadde eg et framlegg om å ta ut setninga «Kommunen ynskjer eit samarbeid med lokale private aktørar i gjennomføringa av dette forprosjektet».

Årsaka til at eg ville ha det vekk var at forskjellen på næringsområdet på Stadlandet (som også har den setninga i vedtaket) allerede består av etablerte bedrifter, mens Lestovika blir et helt nytt prosjekt kor det i dag ikkje er noko etablert næring utenom ei kai som er eigd av fleire og som fleire av fiskarane leiger plass av.

Min intensjon var da at kommuna tok seg av forstudie både planmessig og økonomisk siden der ikkje var noko etablert næring i det aktuelle området, men meiner D. Austring at det er aktører som vil bidra til forstudiet so er det ingenting som er bedre enn det, da rekner eg med at aministrasjonen har kontroll på det.

Eg støtter fult opp det som gruppelederen i SP på en god måte oppsummerer om den politiske gangen i område Lestovika og P J Helgesen sitt heilhjerta engasjment for å få Lestovika på plass som fremtidig område for fiskarane i Stad kommune.

Eg skal være helt klar på at Lestovika er det klart foretrukne område for framtidig fiskeriaktivitet både frå meg og Venstre.

Eg tillater meg å gjengje vedtaket som vart gjort i formannskapet.

«Fleirbrukskai og næringsareal Moldefjorden: Formannskapet ber om at administrasjonen startar ein forstudie som vurderer moglegheitene (planmessig og økonomisk) for etablering av ei fleirbrukskai og næringsareal i Moldefjorden, fortrinnsvis områda Lesto/Hatlenes. Kommunen ynskjer eit samarbeid med lokale private aktørar i gjennomføringa av dette forprosjektet».