– En stigende utålmodighet over det som oppfattes som kommunal tafatthet er i ferd med å bre seg

Norsk Turistforeningen sitt medlemsblad, magasinet Fjell og Vidde, er landsomfattende. Det har i januarnummeret viet vindkraftutbygging på Stadlandet stor oppmerksomhet. Her blir både NVE, fagekspertise og lokale folk intervjuet.

Et 30-talls kvinner fra ytre deler av kommunen, Eltvik, Årvik, Ervik, Honningsvåg, Årsheim, Flatraket, Polljane og Selje har i snart 5 måneder vært på «skiftarbeid» i Borgundvågen for å observere hva som foregår. Entreprenørene er ikke blitt hindret i å utføre arbeide sitt. Verken hærverk, sabotasjer eller respektløs framferd har ødelagt framdriften, skriv Åse Pedersen. Frå venstre Torhild Hansen, Åse Pedersen og Toril Sande.  Foto: privat

Meiningar

Ordfører Alfred Bjørlo er intervjuet fra sitt kontor på Nordfjordeid. Ifølge Fjell og Vidde er han «… overbevist om at kommunestyre ikke ville ha godkjent bygging at Okla vindkraftverk hvis de ble spurt i dag, selv om industriparken vil skape inntekter til kommunen på en million kroner årlig. Naturverdien og landskapet på Stadhalvøya er av en slik art at det ikke er riktig å bygge vindkraft der. Dette er ikke et egnet sted for industriområde. Kommunestyret har allerede signalisert at de ikke ønsker at vindkraftkonsesjonen skal forlenges. Det betyr i så fall at turbinene skal tas ned på 2040- tallet.»

«Det er et stort problem at prosessen har blitt kjørt med oss som kommune på sidelinjen. Når prosjektet først har fått konsesjon er det kun Stortinget som kan påvirke prosessen. Vi har ikke noen rolle i saken», sier Bjørlo.

Stad kommune arrangerte tidlig i 2020 et klimaseminar. Her fikk de nye kommunestyrerepresentanter - og andre klimainteresserte - se og høre hvordan en rekke lokale bedrifter tenkte seg å løse sine klimautfordringer. Kommunen viste gjennom egne prosjekter at oppgaven blir tatt på største alvor. Stad kommune er også blinket ut til å være en av 10 norske foregangskommuner som «særskilt skal syne veg» mot nullutslippskommune. Innen 2030 skal ny, grønn næringsutvikling og kutt i klimautslippene gå hånd i hånd. Kommunen skal være klimanøytral innen 2030.

Siden sist høst så har terrengdekkende myr blir endevendt på Stadlandet med påfølgende utslipp av karbon. Det blir ikke bedre etter at voldsomme mengder sement og stål kommer til å gå med til fundamenteringene for vindmøllene. Utbyggingen skjer i inngripsfri natur. Det hersker stor usikkerhet om turbinene vil tåle de værmessige forholdene på platået.

Problemene har tårnet seg opp for utbyggerne, Falck Renewables og SFE. Ukontrollerte utslipp, innsigelser, nytt vannverk i Borgundvågen, bekymringer om berggrunnsforhold og økende negativ nasjonal eksponering, begynner å tære på. De har allerede fått innvilget ett års utsettelse for ferdigstilling av prosjektet. Stortinget har vedtatt at alle vindkraftanlegg som er påbegynt skal være ferdig innen 31.12.2021. Dette gir ikke utbyggerne grunn til å håpe på å få ytterligere utsettelse. Mye tyder på at de er i tidsnød. Det kan se ut til at de befinner seg på et vippepunkt der de kan velge å trekke seg ut av det hele.

Et 30-talls kvinner fra ytre deler av kommunen, Eltvik, Årvik, Ervik, Honningsvåg, Årsheim, Flatraket, Polljane og Selje har i snart 5 måneder vært på «skiftarbeid» i Borgundvågen for å observere hva som foregår. Entreprenørene er ikke blitt hindret i å utføre arbeide sitt. Verken hærverk, sabotasjer eller respektløs framferd har ødelagt framdriften. Kvinnene er heimehørende i alle politiske partier. Entreprenørene og kvinnene snakker sammen på en sivilisert måte ansikt til ansikt. Man ønsker hverandre god helg ved ukeslutt.

En stigende utålmodighet over det som oppfattes som kommunal tafatthet er i ferd med å bre seg hos kvinnene. Stad kommune kan ikke stanse vindkraftutbyggingen. Det betyr ikke at kommunen bør framstå som handlingslammet. Stad kommune må i det minste skaffe klare svar på følgende spørsmål:

  • Skal vindturbinene tas ned når konsesjonsperioden er over?
  • Har vi garanti for at kommunen ikke blir økonomisk ansvarlig for oppryddingen?
  • Hva med havari eller konkurs de første 12 årene?

Vindkraftspørsmålet har gjort mange av oss politisk hjemløse. Vi kommer også i framtida til å befinne oss i Borgundvågen. Hvor lenge Oklautbyggingen kan være elefanten i rommet hos våre folkevalgte, gjenstår å se. Det er valgår.