Leiar

Endeleg kjem ein i gang med eldretunet

No er kontrakten signert og endeleg kjem ein i gang med rehabilitering og ombygging av Eid eldretun i Fossevegen på Nordfjordeid. Dette er etterlengta.

LANG PROSESS: For bebuarane har det teke tid og i over sju månadar har dei budd midlertidig på den eldre delen av den gamle sjukeheimen.   Foto: Anna Wuttudal

Dei eldre har måtte tatt til takke med å bu under ikkje heilt optimale forhold.

Meiningar

Ein har vore gjennom ein lang prosess, også politisk med ekstraløyvingar og i forhold til kva linje ein skulle leggje seg på. Og ikkje minst har det vore forseinkingar som følgje av innvendingar mot kven som skulle få jobben. Det har vore runde både i tingretten og lagmannsretten.

Men også for bebuarane har det teke tid. I over sju månadar har dei budd midlertidig på den eldre delen av den gamle sjukeheimen.

Dei var førespegla å bu der i om lag seks månadar, og håpte å få flytte opp igjen no før jul. Det blir derimot eit år lenger. Prosjektleiaren signaliserer at bebuarane skal få flytte inn i god tid før neste jul – eit år forseinka.

Dei eldre har måtte tatt til takke med å bu under ikkje heilt optimale forhold. Nokre av dei må dele rom, andre må ut i gangen for å gå på toalett og bad.

Avdelingsleiar for heimetenesta har tidlegare uttalt at bebuarane har det bra i dei mellombelse lokala, men at dei sjølvsagt saknar eldretunet.

Det er bra for dei eldre at arbeidet med eldretunet no startar opp. Dei har allereie budd lenge nok i midlertidige lokale. Sjølv om dei ikkje lid naud, er det på tide å få rusta opp bustadane deira og få i orden ein etterlengta ventilasjon som fungerer.

Så skal kommunen ha ros for at dei ikkje rir prinsipp i saka, men at ein har funne ei løysing og fått på plass kontrakt.