Dagens leiar

Fylkesmannen snur

Frykta for møkkalukt og støy frå landbruksmaskiner på bondelandet gjorde at Fylkesmannen nekta eit ungt par å kjøpe eit hus i Ervik på Stadlandet.

Skal ein ha utvikling og levande bygder må ein ikkje sjå så firkanta og trongsynt på regelverket. Ein må kunne ta heile landet i bruk.  Foto: Arkiv

Ein må kunne ta heile landet i bruk.

Meiningar

Dei gjekk kraftig imot at eit hus på ein gard skulle frådelast og seljast. Argumenta var oppsiktsvekkande.