Dagens leiar

Gratulerer Sagastad!

Sagastad opnar dørene denne veka. Det vert tre dagar med feiring, og Nordfjordeid er igjen klar for festdagar.

I Sagastad vert ein tatt 1.150 år tilbake i tid, og midt i Sagastad står hovudattraksjonen Myklebustskipet.   Foto: Anna Wuttudal

Vikinghistoria og Sagastad er ein del av identiteten til Nordfjord.

Meiningar

Ved fjordkanten ligg det særprega og sirkelrunde vikingsenteret med sin spesielle arkitektur. Eit kunnskapssenter om vikingtida som tek mål av seg å vere i nasjonal toppklasse.

I Sagastad vert ein tatt 1.150 år tilbake i tid – slik at du gjennom moderne teknologi kan bli kjend med den rike lokalhistoria frå nettopp vikingtida. For det er nettopp funn frå vikingtida frå Eid og Gloppen som utmerker seg i Nordfjord.

Midt i Sagastad står sjølve smykket – hovudattraksjonen Myklebustskipet som dei erfarne båtbyggjarane frå Bjørkedalen har brukt tre år på å byggje. Eit imponerande stort byggverk på 30 meter.

Sjølve Sagastad-bygget er både eit naust, og ei visuell gjenskaping av gravhaugen skipet vart funne i. Sagastad er ei storsatsing retta både mot lokale innbyggjarar og tilreisande. Ein ønskjer å fenge interessa både hos barn og unge som er glade i speling, og vaksne som har interesse for vikingtida.

Vikinghistoria og Sagastad er ein del av identiteten til Nordfjord – eit Nordfjord som er rikt på arkeologiske funn som kan fortelje oss ei spennande historie. Funna på Myklebust frå yngre jernalder står sentralt i denne samanhengen, og Sagastad vil gi oss kunnskap om korleis vikingane i Nordfjord levde, deira økonomi, næringsliv og om makt.

Her har ein bygd eit hus for å lage historisk utstilling, og vi skulle ønskje at funna frå Eid som ligg gøymt i kjellaren på Bergen Museum, vert flytta heim og til Sagastad.

For ti år sidan opna vi Operahuset Nordfjord. No er det Sagastad og cruise, og det er tid for å sette oss nye hårete mål om ti år- med opning av Nordfjordbrua.

Vi gratulerer Sagastad og ønskjer lykke til!