Dagens leiar

Distrikta = taparane

Statens vegvesen skal omorganiserast.

Trafikkstasjonen på Nordfjordeid kan bli redusert til det som berre vert definert som ein oppmøtestad.  Foto: Anna Wuttudal

Vi tykkjer ikkje det er bra nok for vårt distrikt.

Meiningar

Vegdirektøren vil redusere fem regionkontor til seks divisjonar med divisjonssjefar som har ansvaret for heile landet. Mange årsverk vert påverka av omorganiseringa.