Dagens leiar

To øre meir

I den nye regjeringsplattforma er det sagt litt om at regjeringa har «ein plan» for å jamne ut nettleiga.

Det absolutt mest rettferdige ville vere at nettleiga var lik uavhengig av kor mange som skal dele på drift og investeringane i nett.  Foto: Anna Wuttudal

Nei, bytt ut «jamne ut» med lik!

Meiningar

Kva som er skilnaden på å jamne ut og seie lik nettleige i heile landet må regjeringa sjølv svare for. Uansett så er det bra at dei svært urettvise skilnadane i nettleige blir «jamna» ut, sjølv om det absolutt mest rettferdige ville vere at den var lik uavhengig av kor mange som skal dele på drift og investeringane i nett.