Dagens leiar

Nasjonal fødedugnad

Statsminister Erna Solberg (H) mante til nasjonal fødedugnad i si nyttårstale.

Det er eit fallande fødselstal, og i 2017 var det lågaste på mange år.   Foto: Arkiv

Det vert fødd for lite barn i landet.

Meiningar

Det vert fødd for lite barn i landet, og fallande fødselstal har fått regjeringa til å frykte for berekrafta til velferdsstaten.