Dagens leiar

Fleire flyktningar

Denne veka kom gladmeldinga frå staten om at Eid kommune får ti fleire flyktningar i 2019 enn dei har fått i år.

Ros: Blomster for godt arbeid i flyktningtenesta tidlegare i veka.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Sjølv om det ikkje er flyktningane åleine som skal redde økonomien i Eid kommune.

Meiningar

At Eid kommune får fleire flyktningar enn tidlegare signal er ei anerkjenning om at ein har lukkast i integreringsarbeidet.