Stor bustadbygging

Kva er grunnen til at Eid, saman med Førde er på topp i fylket når det gjeld bygging av nye bustadar?

At Eid har stor utpendling, altså at mange av dei som har bustadadresse i Eid kommune, fortel oss kanskje at det mange ser det som gunstig å bu geografisk i midten av ein region.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Utan denne innsatsen ville ting truleg sett heilt annleis ut!

Meiningar

Nokre svar på det spørsmålet er greie å svare på, andre litt meir utfordrande. I ei større sak som Fjordabladet hadde om pendling for rundt ei veke sidan kan vere éin peikepinn. At Eid har stor utpendling, altså at mange av dei som har bustadadresse i Eid kommune, fortel oss kanskje at det mange ser det som gunstig å bu geografisk i midten av ein region. Det gjer at ein kan bu i Eid, og ha jobben innan rimeleg avstand om den er i Gloppen, Stryn, Vågsøy, Selje, Vanylven eller Volda. Dette er viktig for alle, men kanskje spesielt viktig for ektepar eller sambuande, med høgare utdanning opnar det seg ein større arbeidsmarknad når ein bur sentralt i ein region.

Ein annan grunn kan vere at eldre menneske flyttar til kommunar som har sentrale helsetilbod. Eid kommune har store delar av det statlege og det interkommunale helsetilbodet i Nordfjord lokaliserte til kommunen. Dette er nok ei medverkande årsak til at ein også opplever at eldre menneske kjøper leilegheit på Nordfjordeid. Nordfjordeid har også ein stor og god vidaregåande skule. Det er heilt sikkert foreldre med born i vidaregåande skulealder, som vel å flytte i staden for å sende borna på hybel.