Leiar:

Vi har alle ansvar for å sjå ungdommen

Gi ikkje slepp på foreldrerolla, sjølv om barnet ditt har blitt ungdom, er oppfordringa frå helsestasjonen i Eid.

  Foto: Illustrasjonsfoto

Meiningar

Nyleg hadde vi artiklar om at mange elevar på vidaregåande skule slit. Ungdata 2017 på Eid vidaregåande skule viste at mange er einsame og har fysiske plager.

Det er urovekkjande tal som kjem fram frå fjoråret, spesielt når det gjeld jentene si psykiske helse.