Folkeleg og demokratisk?

Kva teikn underbyggjer og uttrykkjer fellesskapskjensla til folk i Selje og Eid? Eit heilt sentralt spørsmål når dei to kommunane no skal velje kommunevåpen.

Elevane i klasse 5A ved Nordfjordeid skule la stor iver i å kome med forslag til kommunevåpen til Stad kommune. Illustrasjonsfoto.  

Folket er spurt, høyrt og etter kvart gløymt. Poenget er at det folkelege no er over

Meiningar

Kva teikn underbyggjer og uttrykkjer fellesskapskjensla til folk i Selje og Eid? Eit heilt sentralt spørsmål når dei to kommunane no skal velje kommunevåpen. Er Fjordhesten og Sankt Sunniva det viktigaste? Innbyggarane i dei to kommunane har kome med sine forslag. Dei er arkiverte, og blir kanskje tatt fram om femti eller hundre år for å vise kva innbyggarane i det som vart Stad kommune då var opptekne av. Det er ingen enkel eller demokratisk prosess, men den kunne blitt endå vanskelegare om vi var endå fleire som skulle bli til ein.

Når Hordaland og Sogn og Fjordane går saman i eitt fylke i 2020, skal også dei finne eit symbol som bind saman Sogn og Fjordane og Hordaland i det nye fylket – Vestland. Fylkesvåpenet skal, som kommunevåpenet for Stad kommune, vere eit teikn som uttrykkjer fellesskap, som viser kva det tyder å vere vestlending, og kva det som er særmerke og/eller historisk forankring. Byråkratar frå dei to noverande fylka inviterer folk til å kome med sine forslag, og vere med på å stemme fram folkefavoritten. Det er vel det som blir det folkelege og «demokratiske» engasjementet. Innbyggarane i dei to fylka, på same vis som i Eid og Selje, fekk ikkje seie ja eller nei til samanslåing gjennom ei folkerøysting. Dei får truleg heller ikkje siste ord når det gjeld fylkes- og kommunevåpen.