Den framsynte sykehusdirektøren

Skal nordfjordingene hylle vår avtroppende sykehusdirektør som hevder at han har arbeidet for framtidig utvikling i spesialisthelsetjenestene for Nordfjord? spør Tone Eide. (Arkivfoto: Tormod Flatebø)) 

Meiningar

Det blir hevdet i tirsdagsutgaven av Fjordabladet  at sykehusdirektør Jon Bolstad har et godt ettermæle. Jeg kan dessverre ikke si meg enig i denne påstanden. Helsetjenesten for oss i Nordfjord er ikke blitt betre, snarere tvert om.  Nordfjordingene har vært kjent for å slå ring om sykehuset sitt opp gjennom årene,  med dugnadsarbeid, innsamlinger og fakkeltog. Nå er håpet ute.

Fra å være et fullverdig sykehus med økonomisk drift, høy kompetanse og stabil arbeidsstokk, har Helse Førde gjennom de siste 13 årene redusert sykehuset til et medisinsk senter.  De som kommer innom veggene i dag, møter tomme operasjonssaler og utstyr som ikke lenger er i bruk.      Da er det bittert å tenke på at sykehuset på Eid i 2003 også var regnet som best i landet på ENØK og inneklima. Sykehuset drev lønnsomt og effektivt sammenlignet med andre sykehus. Jeg kan vanskelig forstå at Jon Bolstad er stolt av denne bragden.       

Hadde sykehuset vært en synkende skute, hadde saken stilt seg annerledes.  Men noe av grunnen til at sykehuset hadde så gode resultat, var at kirurger og leger kunne tilkalles døgnet rundt fordi de bodde nær arbeidsplassen sin. De likte seg på Eid og de samarbeidet godt.  Folk i Nordfjord som husker 13 år tilbake i tid, vet at disse påstandene er rette.

Spørsmålet blir: Skal nordfjordingene hylle vår avtroppende sykehusdirektør som hevder at han har arbeidet for framtidig utvikling i spesialisthelsetjenestene for Nordfjord?

Lokalsykehusa landet rundt, ønsker seg ikke spesialister for enhver pris. Vi trenger kort vei til sykehus når akutte situasjoner oppstår, særlig vi som bor på Vestlandet, der geografien hindrer oss i å reise langt når det er uvær.  I vår digitale verden må også sykehusa kunne samarbeide med spesialister over nett,  inntil videre  behandling kan utføres. I Oslo er det nedleggingstruede Aker sykehus , nå under full utbygging igjen, fordi byen trenger flere lokale sykehus.  Ullevål og Rikshospitalet greier ikke å ta imot nok pasienter.  Store sykehus er vanskelig å organisere. Blir det for mange tilsette, går det utover samarbeid og trivsel  for pasienter og personell. Avstanden mellom sykehuspersonell og leder, er også avgjørende for kvaliteten på sykehustjenestene.

Den nasjonale oppmerksomheten som er blitt vist Helse Førde og Jon Bolstad, stemmer dårlig med det inntrykket mange nordfjordinger sitter inne med.  Vi er glade for at vi slipper å ligge på en seng bakerst i sykehusbussen, slik et av forslagene til Helse Førde var for noen år siden. En annen negativ side ved flytting av sykehustjenestene til Førde,  er dårligere kontakt med de sjuke og døende.  Før kunne vi være i nærheten av våre gamle de siste dagene de hadde igjen. I dag må vi ta inn på hotell i Førde for å følge dem på deres siste reis. Er dette fremsynt og humant av en mann som skal legge til rette for pasientene? Ordføreren i Odda har skjønt hva som betyr noe i lokalsamfunna . Når skal Eid kommune stå opp for sykehuset vårt? Er ikke sykehus like viktig som opera og havneanlegg når unge mennesker skal etablere seg i kommunen? Jeg hadde ikke bosatt med i Eid kommune dersom det ikke hadde vært sykehus her i 1981, og er glad jeg er ferdig med fødsler.

Min appell til nordfjordinger og kommunestyrerepresentanter:  Forén dere! Det er ingen skam å snu!