Kvifor annonsere i Fjordabladet?

I Fjordabladet og på fjordabladet.no formidlar vi bodskapen din i tre kanalar - på papir, nett og mobil.
Du kan velje mellom ulike produkt, men om du vel ein kombinasjon gjev du annonsebodskapen din auka dekning og frekvens.Annonser i papiravisa

Papiravisa kjem ut tysdag og fredag og har 8.000 lesarar.

Annonser på nett, brett og mobil

Nyheitene er rykande ferske og lesarane er ofte innom for å oppdatere seg.
Klikk på annonsa fører lesaren direkte til heimesida di.
Det er enkelt å måle effekt.
Digital annonsering er fleksibelt.

Stilling ledig

Fjordabladet er den største kanalen for stillingsannonsering i midtre Nordfjord.
Stillingsannonsering i Fjordabaldet gir deg moglegheit til å finne potensielle kandidatar som ikkje er aktive søkjarar.
Dette kan gjerne vere dei beste kandidatane. Desse utgjer 70 prosent av arbeidsstyrken, og vi kan hjelpe deg å engasjere desse!

Andre produkt


Innstikk
Kundeavisa di blir levert saman med papiravisa, som lesarane abonnerer på.

Annonsesamkøyring

Ei sterk regional reklamesamkøyring som gir enkel og effektiv tilgang til kundar i heile Nordfjord. Nordfjordsamkøyringa er reklamesamkøyringa i Nordfjord og består av mediehusa Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend. Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, nett og mobil. www.nordfjordsamkoyringa.no

Kontaktskjema