foto
Wieselada har vorte 179 år gammal. I Atle Vedvik sin artikkel følgjer ein eigarane og bygninga i tida 1843-1924. Foto: privat

Wieselada som vart saftfabrikk