Glad for at historia om busetnaden er blitt skriven ned

foto