Hans Nielsen Hauge - bondepredikant og opprørar

foto