Fokuset er å skape ein trygg arena for kreativitet