Intimkonsert med jazz, salmar og improvisasjon på operascena

foto