Gler seg til sommar og mykje folk på Dampen i Davik

foto