Stiller ut måleri og trearbeid på Stadlandet

foto