Hankar inn fleire cruisegjester til Sagastad

foto