Sjå bildeserie frå Innbyggarfesten 2019

Folk strøymde til Operahuset laurdag då nye Stad kommune inviterte til Innbyggarfest 2019.
Kultur

Her feira ein både ny kommune og frivilligheita som står sterkt lokalt. Målet var at innbyggjarane skal bli betre kjende med kvarandre og vise fram kva lag og organisasjonar som er å finne i den nye storkommunen.