Madelene Berg

Lever av og for musikken

– Med ei mor i operakoret og ein far i operastyret, så er det kanskje ikkje unaturleg at opera etter kvart betydd mykje for meg.

Kjærleik til Eid: Madelene Berg har stor kjærleik til tettstaden der ho vaks opp, Nordfjordeid. Kvart einaste år, så sant det let seg gjere mellom alle andre gjeremål, besøkjer ho Nordfjordeid og Opera Nordfjord.   Foto: Tormod Flatebø

Kultur

Det seier Madelene Berg som er med i Det seier Madelene Berg som er tilbake i operaorkesteret til Opera Nordfjord for første gong på ni år.