Madelene Berg

Lever av og for musikken

– Med ei mor i operakoret og ein far i operastyret, så er det kanskje ikkje unaturleg at opera etter kvart betydd mykje for meg.

Kjærleik til Eid: Madelene Berg har stor kjærleik til tettstaden der ho vaks opp, Nordfjordeid. Kvart einaste år, så sant det let seg gjere mellom alle andre gjeremål, besøkjer ho Nordfjordeid og Opera Nordfjord.   Foto: Tormod Flatebø

Kultur

Det seier Madelene Berg som er med i Det seier Madelene Berg som er tilbake i operaorkesteret til Opera Nordfjord for første gong på ni år.

Første gong Madelene og fiolinen hannar var med i operaorkesteret, var då Opera Nordfjord sette opp Jegerbruden i 2007. Den siste oppsettinga ho var med på før ho starta på si musikarkarriere var Carmen i 2009. No har Madelene fått permisjon frå Den Norske Opera og Ballett, der ho har kontrakt fram til årsskiftet, for å vere med i operaorkesteret i Opera Nordfjord si oppsetting av La Bohem.