Opera til folket i 20 år

Dei drøymde stort. Operaparet Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich kan no sjå tilbake på 20 år med opera på Nordfjordeid.

OPERAKONTORET: Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich drøymde store drøymar. I dag er dei stolte over det dei har fått til, men presiserer at det er med god hjelp frå mange. Her er dei på Kari sitt operakontor i tredje etasje i Kulturhuset Gamlebanken. På veggane heng plakatane frå alle oppsettingane Opera Nordfjord har hatt gjennom tjue år.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Kultur

– Det kjennees som i går, seier Michael, og tenkjer tilbake på då han og sunnmørsjenta Kari budde i Michingen. Han skulle vere storsinna. Dei skulle trass alt bu i USA resten av deira liv, og kunne ofre ei lita pause i Norge.