Skal vere ferdige i 2021

Stad kommune byggjer omsorgsbustader med personalbase til 65 mill.
Abonnent