Trafikkulukke på Stårheim


Det har skjedd ei trafikkulukke i 70-sona like vest for Stårheim. Bilen skal ut av vegbana og velta, men det ser ut til å vere berre materielle skadar. Føraren vart henta ut gjennom eit knust frontvindauge.

Siste nyhende

Barnehagen i Kjølsdalen

Veks ut av rammene

Historia om bakeria i Eid

Smørdal og Rasmussen

Historia om bakeria i Eid

M. Andersen bakeri

Historia om bakeria i Eid

Alsaker Bakeri

Storfint besøk i Selje

Laurdag morgon vakna folk i Selje opp til eit sjeldant syn.