Ny heimeside for Stad 2020
(Foto: Anna Wuttudal)

Ny heimeside for Stad 2020 Foto: Anna Wuttudal

Stad i fugleperspektiv


Prosjekt Stad 2020 skal førebu samanslåing av Eid og Selje til Stad kommune.

Prosjektet får si eiga heimeside og logo med ein liten fredeleg fugl i flukt.

Den skal symbolisere at ein er på veg mot noko nytt, der ein løfter blikket og ser nye mogelegheiter, vonleg med eit visst fugleperspektiv, opplyser prosjektleiar i fellesnemnda Åslaug Krogsæter.

På heimesida skal ein finne informasjon om framdrifta i prosjektet.

Siste nyhende

Historia om bakeria i Eid

Smørdal og Rasmussen

Historia om bakeria i Eid

M. Andersen bakeri

Historia om bakeria i Eid

Alsaker Bakeri

Storfint besøk i Selje

Laurdag morgon vakna folk i Selje opp til eit sjeldant syn.