Tilbake i ordinær drift

Ferjesambandet Lote-Anda går no som normalt.