Rune Bruvoll er ny nestleiar i Sogn og Fjordane Bonde- og småbrukarlag. (Foto: Tormod Flatebø)

Rune Bruvoll er ny nestleiar i Sogn og Fjordane Bonde- og småbrukarlag. Foto: Tormod Flatebø

Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag

Rune Bruvoll vald til nestleiar

Rune Bruvoll vart vald som nestleiar då Hordaland og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag hadde felles fylkesårsmøte på Voss denne helga.

Over 50 medlemmar og utsendingar frå Hordaland og Sogn og Fjordane hadde møtt opp. I tillegg til gjestar frå Tine, BL og Nei til EU. Fylkespolitikarar frå Hordaland Ap, Sp, Krf og H stilte opp i debatten om Stortingsmelding 11. Politisk nestleiar i NBS heldt innlegg og appellar til sal og politikarpanel.

 

Det nye styret i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag for 2017 er som følger:

 

Ny leiar: Brit Inger Skaar - Hyllestad BS

Nestleiar: Rune Bruvoll - Eid BS

Styremedlem: Atle Løvland - Gloppen BS

Ny styremedlem: Ivar A. Slinde - Sogndal og Leikanger BS

Ny styremedlem: Rune Nydal - Førde BS