Trump underteikna presidentordre om Obamacare

USAs president Donald Trump har underteikna ein presidentordre som skal føra til endringar i helsereforma Obamacare.

Republikanarane har lenge teke til orde for å fjerna Obamacare, men dette har dei så langt ikkje klart, trass i at dei har fleirtal i Kongressen.

Torsdag prøvde Trump seg på ein ny vri: Han underteikna eit presidentdirektiv som gjer det mogleg å omgå Kongressen. Direktivet vil ikkje fjerna Obamacare, men føra til endringar i ordningane for helseforsikringar.

– Folk kjem til å kunna kjøpa forsikringar i andre delstatar. Dei kjem til å få fantastiske, konkurranseutsette helseforsikringar og det kjem ikkje til å kosta USA noko, sa Trump nyleg til CNN.

Planen skal etter det som blir sagt gje fleire brukarar tilgang til ei mindre omfattande, men også billegare, forsikringsordning enn den som er i dag.

Men endringane vil ikkje få effekt før tidlegast i 2019, ifølgje nyheitsbyrået AP. Kritikarar meiner endringane vil føra til større helseutgifter for personar med alvorlege sjukdommar.

(©NPK)

Siste nyhende

Nye israelske bombeangrep mot Gazastripa

Israelske kampfly gjennomførte nye bombeangrep mot Gazastripa måndag kveld. Angrepa skal ha vore svar på rakettar skotne mot Israel.

Lauslaten fange i Egypt fortel at mange cellekameratar vart radikaliserte

Ein irsk-egyptar som nyleg vart lauslaten etter fire år i egyptisk fengsel, opplyser at mange blir radikalisert under dei svært brutale fengselsforholda.

Amnesty: EU bidrar til misbruk av migrantar i Libya

Europeiske styresmakter har utsett hundretusenvis av menneske for tortur og misbruk i Libya, vel vitande om sine handlingar, ifølgje Amnesty International.

Nye funn i søket etter sakna argentinsk ubåt

Den argentinske marinen har ved hjelp av sonar gjort to funn i søket etter den sakna ubåten. Det er uvisst om det er delar av ubåten som er funne.