Fugleinfluensa på Filippinane – 200.000 fuglar skal slaktast

Filippinane har fått sitt første utbrot av fugleinfluensa. 200.000 fuglar som ein mistenkjer å ha sjukdommen, skal slaktast. 

Det er ikkje meldt om nokre tilfelle av smitte til menneske, og fuglane blir slakta for å hindre spreiing.

– Vi vil ikkje at sjukdommen skal spreie seg. Slaktinga skal gjennomførast på tre dagar, seier Emmanuel Pinol, i landbruksdepartementet.

Fuglane som skal slaktast, har blitt funne innanfor ei strekning på éin kilometer, i seks ulike gardar nord i den nordlege delen av Pampangaprovinsen. Ifølgje Pinol har 35.000 fuglar døydd som følgje av ein variant av sjukdommen kalla H5. Bøndene unnlét å rapportere fugledødsfalla med ein gong dei skjedde, fordi dei ikkje trudde det dreidde seg om fugleinfluensa.

Styresmaktene har starta etterforsking for å finne ut kor sjukdommen stammar frå, og meiner smugla ender frå Kina eller trekkfuglar kan vere årsaka.

(©NPK)

Siste nyhende

Peter Madsen blir varetektsfengsla i fire nye veker

Den danske ubåtkapteinen Peter Madsen går frivillig med på varetektsfengsling i ytterlegare fire veker.

Nepals kommunistparti på veg mot valsiger

Ein kommunistisk allianse i Nepal har kurs mot eit komfortabelt fleirtal i nasjonalforsamlinga, i det første ordinære valet på 18 år.

Rahul Gandhi blir ny leiar for Kongresspartiet i India

Rahul Gandhi overtar etter mora Sonia som leiar for Kongresspartiet i India.

57 for retten etter nattklubbangrep i Istanbul

Saka mot 57 personar, blant dei ein usbekar utpeikt som hovudmann, er i gang etter nyttårsangrepet mot ein nattklubb i Istanbul der 39 personar vart drepne.

Putin gir ordre om delvis tilbaketrekking av russiske styrkar frå Syria

Russlands president Vladimir Putin har gitt ordre om ei delvis tilbaketrekking av russiske styrkar frå Syria.