Fugleinfluensa på Filippinane – 200.000 fuglar skal slaktast

Filippinane har fått sitt første utbrot av fugleinfluensa. 200.000 fuglar som ein mistenkjer å ha sjukdommen, skal slaktast. 

Det er ikkje meldt om nokre tilfelle av smitte til menneske, og fuglane blir slakta for å hindre spreiing.

– Vi vil ikkje at sjukdommen skal spreie seg. Slaktinga skal gjennomførast på tre dagar, seier Emmanuel Pinol, i landbruksdepartementet.

Fuglane som skal slaktast, har blitt funne innanfor ei strekning på éin kilometer, i seks ulike gardar nord i den nordlege delen av Pampangaprovinsen. Ifølgje Pinol har 35.000 fuglar døydd som følgje av ein variant av sjukdommen kalla H5. Bøndene unnlét å rapportere fugledødsfalla med ein gong dei skjedde, fordi dei ikkje trudde det dreidde seg om fugleinfluensa.

Styresmaktene har starta etterforsking for å finne ut kor sjukdommen stammar frå, og meiner smugla ender frå Kina eller trekkfuglar kan vere årsaka.

(©NPK)

Siste nyhende

Minst 65 drepne i moskéangrep i Afghanistan

Minst 65 menneske er drepne og over 50 er såra er i sjølvmordsangrep mot to moskear i Afghanistan.

Alvorleg for to medlemmer av forgifta dansk familie

Tilstanden er alvorleg for to medlemmer av den danske familien som ligg på sjukehus med det som truleg er soppforgifting. To barn i familien døydde torsdag.

TV4 tar programleiar av lufta etter skuldingar om seksuell trakassering

Den svenske TV4-profilen Martin Timell blir tatt av lufta etter skuldingar om at han i årevis har trakassert kvinnelege medarbeidarar seksuelt.

EU-rassia mot BMW

EU-kommisjonen gjennomførte denne veka ein rassia mot hovudkontoret til den tyske bilprodusenten BMW i München. 

Kurz har fått regjeringsoppdrag i Austerrike

Presidenten har formelt gitt Sebastian Kurz (31) i oppdrag å danne regjering i Austerrike. Han blir den yngste leiaren i verda.