Oljefondet investerer i kontoreigedom i Berlin

Eigedomsforvaltninga til Noregs Bank har vedteke å kjøpa eit kontorbygg i sentrum av Berlin for 4 milliardar kroner.

Eigedommen som omfattar 52.000 kvadratmeter, ligg på hjørnet av gatene Axel Springer strasse og Zimmerstrasse. Prisen er 425 millionar euro, som skal betalast når bygningen er ferdigstilt hausten 2019. Betalinga skal skje både gjennom sal og tilbakeleige. Både seljar og framtidig leigetakar er mediekonsernet Axel Springer SE.

Noregs Bank Investment Management forvaltar oljefondet på vegner av Finansdepartementet, som står som formell eigar av fondet på vegner av det norske folk.

Inntil 7 prosent av fondet kan investerast i unotert eigedom. Oljefondet har investert i kontor- og handelseigedommar i utvalde byar over heile verda, i tillegg til såkalla logistikkeigedommar som er knytt til globale distribusjonskjeder.

Måndag låg marknadsverdien til oljefondet på 7.936 milliardar kroner.

(©NPK)

Siste nyhende

USA vil nekte borgarar å reise til Nord-Korea

Regjeringa til Donald Trump vil nekte amerikanske statsborgarar å reise til Nord-Korea. Bakgrunnen er dødsfallet til den amerikanske studenten Otto Warmbier.

USA kuttar i militærhjelpa til Pakistan

Pentagon held tilbake over 400 millionar kroner i militærhjelp til Pakistan, som blir skulda for ikkje å gjere nok for å nedkjempe Haqqani-nettverket.

Russisk-kinesisk militærøving i gang i Austersjøen 

Russland og Kina har begynt på ei vekelang militærøving i Austersjøen. 

Sean Spicer forlèt Det kvite hus

Talsmann for Donald Trump, Sean Spicer, går av i protest mot at presidenten har tilsett Anthony Scaramucci som ny kommunikasjonssjef, ifølgje fleire medium.

UD styrkjer bemanninga ved det norske konsulatet på Kos

Utenriksdepartementet har sendt eit team frå ambassaden i Aten og frå departementet for å styrkje bemanninga ved det norske konsulatet på Kos.